fbpx

ධාරා විද්‍යුතය-විභව බෙදනය හා විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධ පිළිතුරු වීඩියෝ විවරණ සහිතව ඔබ වෙත ගෙන ගෙන එන්නෙමු.

  • මෙම වීඩියෝ විවරණය නැරඹීමට නම් ධාරා විද්‍යුතය-විභව බෙදනය හා විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධ ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතු වේ.
  • මේ සඳහා එහි ඇති Finish course button එක මත click කරන්න.
  • යම් හෙයකින් ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි වූයේ නම් නැවත එම ප්‍රශ්න පත්‍රයට ගොස් Finish Course මත click කර ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පූර්ණ කර නැවත පැමිණෙන්න.

Course Curriculum

ප්‍රශ්න අංක 1 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 2 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 3 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 4 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 5 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 6 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 7 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 8 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 9 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 10 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 11 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 12 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 13 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 14 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 15 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 16 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 17 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 18 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 19 වීඩියෝ විවරණය 00:00:00
Copyright © EWings Education | AgE