fbpx

ආලෝකය-ආලෝක වර්තනය පිළිතුරු වීඩියෝ විවරණ සහිතව ඔබ වෙත ගෙන ගෙන එන්නෙමු.

  • මෙම වීඩියෝ විවරණය නැරඹීමට නම් ආලෝක වර්තනය  ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතු වේ.
  • මේ සඳහා එහි ඇති Finish course button එක මත click කරන්න.
  • යම් හෙයකින් ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි වූයේ නම් නැවත එම ප්‍රශ්න පත්‍රයට ගොස් Finish Course මත click කර ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පූර්ණ කර නැවත පැමිණෙන්න.

Course Curriculum

ආලෝක වර්තනය ප්‍රශ්න පත්‍රය හා පිළිතුරු Download කර ගන්න 00:00:00
පිළිතුරු සාකච්ඡාව
ප්‍රශ්න අංක 1 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 2 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 3 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 4 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 5 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 6 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 7 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 8 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 9 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 10 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 11 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 12 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 13 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 14 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 15 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 16 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 17 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 18 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 19 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 20 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 22 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 23 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 24 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 25 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 26 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 27 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
ප්‍රශ්න අංක 28 වීඩියෝ විග්‍රහය 00:00:00
727 STUDENTS ENROLLED
Copyright © EWings Education | AgE